Български  Тайни от морското дъно


Описание

В изложбата са показани няколко теми:
Първата тема, представена в изложбата е посветена на потъналите праисторически селища, открити по нашето крайбрежие. Такива праисторически селища от края на Каменно - медната епоха /V-то хил. пр. Хр./ и Ранната бронзова епоха /III-то хил. пр. Хр./, които в следствие на промяната на бреговата ивица и повишаване на морското ниво, понастоящем се намират под вода, откриваме по цялото протежение на българското черноморско крайбрежие. Интересното в случая е, че селищата, открити при Дуранкулак и Шабла, са разположени на сушата, а само някои гробове от некрополите им са под вода, докато всички открити селища от Варненските езера на юг са изцяло залети от водата. Направен е паралел между материали от Ранната бронзова епоха от Китен и Варна. Интересна е огромната прилика в показаните находки, което говори, че става дума за едно и също население и за една и съща култура. Във витрините са изложени оръдия на труда, от особена важност е открития костен материал, чийто анализ показва какви животни са обитавали земите ни по време на съществуване на селищата.  От селищата са запазени вертикалните колове от конструкцията на праисторическите жилища. Древните са забивали заострени колове в земята, оплитали са ги помежду им с клони, които обмазвали от двете страни с глина. Подът на жилищата си също правели от трамбована глина. Втората тема, представена в изложбата е единственият кораб в Черно море, проучен чрез археологически разкопки. Корабът лежи в южния китенски залив върху останките на селището от Ранната бронзова епоха. Двата археологически обекта са конкретно доказателство за огромната промяна, която бреговата ивица е претърпяла: селище от времето, когато заливът е бил суша и кораб, който е от времето, когато мястото е вече морски залив. Разкопките на кораба започват през 1982 год. Продължени са през 1984 и 1986 г., когато при драгажни работи в пристанището е открито  селището и вниманието на археолозите е насочено към него. Подновени са отново в периода 2000-2003 год., когато българо - американски екип довършва разкопките. Интересна находка са корабните въжета. Те не са конопени, а са изработени от папур. Оказва се, че това е местна традиция по нашето крайбрежие. Третата тема, представена в изложбата, е посветена на развитието на древната котва. Първата показана котва показва как човекът е започнал от най-елементарното - да прави жлеб на камък, около който завързвал въже и използвал този камък за котва. След това установил, че ако пробие дупки в камъка, през едната завърже въжето, а през другите прекара дървени  колове, то тези колове могат да изпълняват функцията на рога на котвата. Следващият етап е изработването на котвата от дърво, което обаче е лек материал и за да потъне се нуждае от допълнителна тежест, осигурена от каменен напречник, наречен щок. Любопитни са направените анализи на камъка, от който са произведени каменните котви и каменните щокове и тяхната съпоставка със скалите по нашия бряг. Направеното изследване показва, че всички каменни котви са произведени от местен камък, докато нито един от каменните щокове няма аналог със скалите по нашия бряг.Следващата стъпка е изработването на щоковете от олово. Показани са различните известни нам типове щокове, които откриваме по нашето крайбрежие.

Share